Raport referitor la stadiul de implementare al masurilor prevazute in SNA