Legislatie (organizarea si functionarea institutiei)


DJEP OLT

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionare a Directiei Judetene de Evidenta Persoanelor Olt:

 • Ordonanta nr.84/2001 - privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr.97/2005 - privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/ 2005
 • H.G. nr. 1375/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
 • Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006.
 • Legea nr.105/1992 - cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta nr. 41 /2003 - privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G.nr.839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
 • H.G.nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
 • Metodologia nr.1/1997 - pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
 • Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
 • Legea nr.544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public.