Livretul de familie


DJEP OLT

 

     INFORMATII GENERALE

     Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mama, tata, reprezentant legal) numai de către serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

     DOCUMENTE NECESARE:
- Actele de identitate – soţ şi soţie (original şi copie xerox);
- Certificatul de căsătorie (original şi copie xerox) ;
- Certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie xerox) ;

     Alte acte, după caz:
- Certificatul de naştere al mamei, în cazul în care nu este căsătorită (original şi copie xerox) ;
- Certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii (original şi copie xerox);
- Hotărâri judecătoreşti de desfacere a căsătoriei prin divorţ (original şi copie xerox);
- Documente care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor (original şi copie xerox);
- Hotărâri de adopţie ale copiilor (original şi copie xerox);
- Decizii de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui ca urmare a divorţului sau schimbării pe cale administrativă (original şi copie xerox).