Inscrierea mentiunii de stabilire resedinta (flotant)


DJEP Olt

     INFORMATII GENERALE

     Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe raza căruia locuiește temporar.

 

     DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței - Anexa 19(se listează pe o singură foaie A4, faţă - verso);
2. Actul de identitate al solicitantului;
3. Documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
4. Declarația găzduitorului.

 

     Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.
     În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.