Rectificare acte de stare civila


DJEP OLT

     INFORMATII GENERALE

     Rectificarea actelor de stare civila poate fi solicitata fie de catre persoana interesata, prin care întelegem persoana fizica la care se refera actul de stare civila, fie din oficiu de catre autoritatile administratiei publice locale sau judetene.
     Rectificarea unor rubrici din actul de stare civila presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrarilor de stare civila.
     În prezent, rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispozitiei primarului localitatii care are în pastrare actul, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul Directiei Judetene pentru Evidenta Persoanelor Olt.
     Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor înscrise pe acestea, însotita de actele doveditoare, se depune:
- la Biroul de Stare Civila din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor sau dupa caz la primaria localitatii care are în pastrare actul de stare civila ce urmeaza a fi rectificat;
- la Biroul de Stare Civila din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor sau, dupa caz, la primaria de la locul de domiciliu al petentului.

 

     DOCUMENTE NECESARE:
- certificatele de naştere şi căsătorie ale acesteia;
- certificatele de naştere şi căsătorie ale părinţilor săi;
- certificatele de naştere, căsătorie şi deces, în cazul rectificării actelor de stare civilă aparţinând unei persoane decedate;
- acte de identitate;
- dispoziţii/decizii de schimbare a numelui/prenumelui;
- sentinţe judecătoreşti;
- alte acte doveditoare, după caz.

     DE RETINUT:

     Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile prin emiterea dispoziţiei primarului, aceasta comunicandu-se solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.
     Dispoziţia primarului poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în conditiile legii.