Taxe


- Taxa furnizare date 1 leu/persoană şi se achită in contul DJEP Olt nr. RO07TREZ5065010XXX002504 deschis la Trezoreria Municipiului Slatina - Judetul Olt;

Cod fiscal: 17115528