Eliberare carte de identitate prin procura


DJEP Olt

    DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate - Anexa 11(se listează pe o singură foaie A4, faţă - verso);
2. Actul de identitate și cartea de alegător ale solicitantului, după caz;
3. Procura consulară, obținută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv, original;
4. Certificatul de naştere, original şi xerocopie;
5. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original şi xerocopie;
6. Certificatul/hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în cazul persoanelor divorţate, original şi xerocopie;
7. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/e, în cazul soțului supraviețuitor, original şi xerocopie;
8. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi xerocopie;
9. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi xerocopie;
10. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei).