Eliberare carte de identitate provizorie


DJEP Olt

     INFORMAŢII GENERALE

     Cartea provizorie de identitate se eliberează numai în cazurile prevăzute de lege şi în codiţii speciale:
a) cand solicitantul nu deţine acte de stare civilă (lipsa certificat de naştere, certificat de casătorie, dovadă divort);
b) solicitantul nu deţine acte pentru spaţiul de locuit.
Solicitantul se va prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de care aparţine.

 

     DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate Anexa 11 (se listează pe o singură foaie A4, faţă – verso);
2. Certificat de naştere, original si copie;
3. Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă original si copie;
4. Actul de spaţiu prin se care face dovada domiciliului, original si copie;
5.Certificatele de naştere ale copiilor în vârstă mai mică de 14 ani (care nu posedă carte de identitate), original si copie;
6.Trei fotografii marimea ¾ cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;
7.Chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu;

     Valabilitatea unei cărţi provizorii de identitate este de 1 an.