Divortul pe cale administrativa


DJEP OLT

     INFORMATII GENERALE

     Potrivit dispozitiilor art. 164 din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor în materie de stare civila, aprobata prin H.G. 64/2011, ofiterul de stare civila poate constata desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.

 

     DOCUMENTE NECESARE:

     Cererea de divort pe cale administrativa se face în scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, în fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are în pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor.
     În cererea de divort fiecare dintre soti va declara pe proprie raspundere ca:
- este de acord cu desfacerea casatoriei
- nu au copii minori cu celalalt sot, nascuti din casatorie sau adoptati împreuna cu acesta
- nu este pus sub interdictie
- nu a mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.
     În aceeasi cerere, sotii vor declara pe proprie raspundere si adresa ultimei locuinte comune si numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia, urmeaza sa-l poarte dupa desfacerea casatoriei.
     La depunerea cererii de divort sunt necesare urmatoarele documente:
- certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, în original si copie;
- documentele cu care se face dovada identitatii, în original si copie.
- în situatia în care ultima locuinta comuna declarata nu este aceeasi cu domiciliul sau resedinta ambilor soti înscris/a în actele de identitate, se va da o declaratie în fata ofiterului de stare civila.

 

     DE RETINUT:

     La expirarea termenului de 30 de zile calendristice, ofiterul de stare civila delegat verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, în acest sens, consimtamântul lor este liber si neviciat, solicitând o declaratie de mentinere a cererii de divort.
     În situatia în care ambii soti sau numai unul dintre acestia înteleg/întelege sa renunte la divort, completeaza o declaratie de renuntare la cererea de divort.
     În cazul cetatenilor straini certificatele de nastere trebuie sa îndeplineasca cerintele de legalitate conform conventiilor internationale si tratatelor încheiate între România si statele ai caror cetateni sunt. În cazul persoanelor care nu cunosc limba româna, depunerea cererii de divort se face în prezenta unui traducator autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret.